Wat doet een remedial teacher?

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig, omdat hij of zij een taal- of rekenachterstand heeft? Een remedial teacher kijkt naar de oorzaak van de achterstand en bouwt de kennis op vanaf het moment dat een leerling moeilijkheden tegenkomt. Een RT’er kijkt hoe het kind leert en bouwt de basis spelenderwijs uit op de manier die bij het kind past.