Visie

Een leerproces staat nooit op zichzelf. Wij gaan uit van het kind, zijn (of haar) manier van leren, zijn kwaliteiten en mogelijkheden en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken toe naar de oplossing via maatwerk en met SMART-doelen, waardoor het kind duidelijk ergens naartoe werkt. Vanuit zijn basis bouwen wij zijn kennis en vaardigheden uit. Daarvoor kiezen wij systemen die passen bij het kind. Dit alles gebeurt in samenwerking met de school en de ouders.