Je geeft jouw kind graag het allerbeste mee,
dus wat als zijn (of haar) leerproces stagneert?

Je wenst een uitstekende toekomst en een heerlijk leven voor jouw kind. Als hij (of zij) echter aanloopt tegen leerproblemen, zie je die droom uiteenspatten. Remedial Teaching Rokkeveen is ervoor om te achterhalen hoe jouw kind verder komt, met een droom die bij hem past. Samen geven we je kind de beste basis mee.

Onze aanpak

We starten met officieel, grondig didactisch onderzoek

Met de resultaten kijken wij naar het huidige kennisniveau en bouwen deze kennis verder uit vanaf het moment dat hij (of zij) moeilijkheden tegenkomt

We gaan daarbij uit van wat passend is voor jouw kind

Ons doel is om het beste uit jouw kind te halen door onze
op-maataanpak en instrumenten

We werken vanuit mogelijkheden en gaan voor een opbouwende
samenwerking met school en met jou als ouder

Even voorstellen: Pauline Gerelings

‘Een kind zien opbloeien en groeien, dat vind ik het mooiste wat er is!’

Ik deed heel ander werk toen mijn dochter in groep 3 zat en problemen kreeg met lezen. Ik merkte dat ik het ontzettend interessant vond om te onderzoeken waar de schoen wrong en hoe ze ermee geholpen kon worden. Haar begeleider volgde ik op de voet om te zien met welke oplossingen ze kwam en wat ze ermee bereikte. Daar is het begonnen: ik ben erin gedoken en heb nooit meer losgelaten.

Remedial Teaching Rokkeveen

Met een fijne schooltijd bouwt een kind aan zijn groei, zijn eigenwaarde en zijn ontwikkeling voor de toekomst. Je wilt jouw kind of leerling de beste basis meegeven. Als hij (of zij) om welke reden dan ook een achterstand oploopt in de aangeboden lesstof, zoekt de remedial teacher naar een manier om het kind weer vooruit te helpen.

Dat is precies waarmee wij ons bezighouden bij Remedial Teaching Rokkeveen. Of een kind nou extra ondersteuning nodig heeft met taal of rekenen, dyslexie of dyscalculie geconstateerd is of hij (of zij) door andere omstandigheden een achterstand oploopt, hij wil hetzelfde kunnen als zijn klasgenoten! Een kind dat mee kan komen, groeit. Hij heeft zelfvertrouwen, durft zichzelf te zijn, beleeft een leuke tijd op school en heeft lol in leren.

Remedial Teaching basisschoolleerlingen

Rekenen, begrijpend en technisch lezen, grammatica, spellen, werkwoordvervoeging en interpunctie. Ze geven een kind een stevige basis, maar het vraagt ook veel van hem en het leerproces verloopt niet altijd vlekkeloos. Als een kind daarin stagneert, schieten wij te hulp.

Wij kijken naar de oorzaak van de achterstand en bouwen de kennis op vanaf het moment dat jouw kind of leerling moeilijkheden tegenkomt. We onderzoeken hoe het kind leert en bouwen de basis spelenderwijs uit op de manier die bij hem past. Zo zorgen wij dat het kind weer goed mee kan komen met de lesstof.

Remedial Teaching middelbare scholieren

Op de middelbare school worden andere vaardigheden van jouw kind gevraagd. Dat gaat het ene kind gemakkelijker af dan het andere.

Wij helpen het kind leren ‘leren’, waardoor hij de lesstof gemakkelijker tot zich neemt. Daarnaast bieden wij extra ondersteuning bij rekenen, bij een vermoeden van dyslexie en moeilijkheden met grammatica en werkwoordvervoeging.
Wij helpen het kind verder te komen, zodat hij de leerstof gemakkelijker aankan en hij zijn kans op overgaan en slagen vergroot.

Onze kennis, ervaring en armslag als remedial teacher zijn groot.

Remedial teaching is ervoor gemaakt om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Tenslotte is de schooltijd een van de leukste periodes van het leven. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.