Even voorstellen: Pauline Gerelings

‘Een kind zien opbloeien en groeien, dat vind ik het mooiste wat er is!’

Ik deed heel ander werk toen mijn dochter in groep 3 zat en problemen kreeg met lezen. Ik merkte dat ik het ontzettend interessant vond om te onderzoeken waar de schoen wrong en hoe ze ermee geholpen kon worden. Haar begeleider volgde ik op de voet om te zien met welke oplossingen ze kwam en wat ze ermee bereikte. Daar is het begonnen: ik ben erin gedoken en heb nooit meer losgelaten.

Opleiding

In 2002 ben ik gestart met de bacheloropleiding PABO aan de Haagse Hogeschool. Direct aansluitend deed ik de masteropleiding Special Educational Needs (SEN) bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, wat mij de bevoegdheid gaf om me remedial teacher te noemen. Ik heb me gespecialiseerd in de verschillende aspecten van lees-, spelling- en rekenprobelemen en de specifieke begeleiding van kinderen met dyslexie en dyscalculie. In de jaren erna heb ik meerdere aanvullende cursussen gevolgd voor de behandeling van ernstige rekenproblemen of dyscalculie, waaronder de cursus dyscalculiebehandelaar bij de LBTR (beroepsvereniging).

Van 2012 tot 2014 was ik medebehandelaar dyslexie voor Onderwijszorg Nederland (ONL) en begeleidde ik kinderen die via de zorgverzekeraar de dyslexiebehandeling vergoed krijgen. In 2012 heb ik bovendien de opleiding voor gedragsspecialist afgerond, waardoor ik verder kijken kan dan de leerproblemen: een matige werkhouding, een zwakke concentratie, kenmerken van faalangst, autisme, ADHD en hoogbegaafdheid zijn zaken die ik meeneem in de begeleiding. Om goed bij te blijven bezoek ik regelmatig studiedagen en –avonden.

Aan het werk op school

Van 2003 tot 2015 ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. Ik begon als leerkracht op de Montessorischool Passe Partout in Zoetermeer, maar ben daar de laatste 8 jaren intern begeleider geweest, omdat de extra aandacht voor kinderen die in het leerproces ergens tegenaan lopen mijn interesse blijft hebben.

Praktijk Remedial Teaching Rokkeveen

Vanaf januari 2009 ben ik naast mijn functie als intern begeleider een praktijk begonnen als remedial teacher om kinderen van het basis– en voortgezet onderwijs nog verder te helpen in hun leerproces. De praktijk is inmiddels uitgegroeid en in 2015 besloot ik mijn aandacht alleen nog te vestigen op remedial teaching.

LBRT kwaliteitsregister

Sinds begin 2022 ben ik bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers naast lid, ook een ‘geregistreerd lid’ geworden. Dit betekent dat ik voldoe aan de gestelde kwaliteitsvoorwaarden die de Commissie Registratie stelt aan remedial teachers op het gebied van opleiding, inschrijving Kamer van Koophandel en aantal werkuren.

Elk kind is anders, dus elk kind leert anders. Het is een uitdaging en een kunst om die manier te ontdekken en om te zetten in echt resultaat. Wij maken leren graag (weer) leuk!