Onderwijs ondersteuningsarrangement

Heeft jouw kind of leerling extra ondersteuning nodig, omdat hij of zij een taal- of rekenachterstand heeft? Rekenen, begrijpend en technisch lezen, grammatica, spelling, werkwoordvervoeging en interpunctie. Stagneert een kind hierin, dan werkt dat door in andere vakken.

Of er nu dyslexie of dyscalculie geconstateerd is, er sprake is van een arrangement of er andere omstandigheden meespelen, elk kind wil hetzelfde kunnen als zijn (of haar) klasgenootjes, lekker in zijn vel zitten en plezier hebben!

Als remedial teacher kijken wij naar de oorzaak van de achterstand en bouwen de kennis op vanaf het moment dat jouw kind of leerling moeilijkheden tegenkomt. We onderzoeken hoe het kind leert en bouwen de basis spelenderwijs uit op de manier die bij hem past.

De meeste kinderen hebben hun achterstand ingehaald binnen een halfjaar. Een kind dat (weer) mee kan komen, groeit. Hij of zij heeft zelfvertrouwen, durft zich te laten zien, beleeft een leuke tijd op school en heeft plezier in leren.