Remedial teaching basisonderwijs

Heeft jouw kind of leerling extra ondersteuning nodig, omdat hij of zij een taal- of rekenachterstand heeft? Rekenen, begrijpend en technisch lezen, grammatica, spelling, werkwoordvervoeging en interpunctie. Stagneert een kind hierin, dan werkt dat door in andere vakken.

Of er nu dyslexie of dyscalculie geconstateerd is, er sprake is van een arrangement of er andere omstandigheden meespelen, elk kind wil hetzelfde kunnen als zijn (of haar) klasgenootjes, lekker in zijn vel zitten en plezier hebben!

Als remedial teacher kijken wij naar de oorzaak van de achterstand en bouwen de kennis op vanaf het moment dat jouw kind of leerling moeilijkheden tegenkomt. We onderzoeken hoe het kind leert en bouwen de basis spelenderwijs uit op de manier die bij hem past.

De meeste kinderen hebben hun achterstand ingehaald binnen een halfjaar.
Een kind dat (weer) mee kan komen, groeit. Hij of zij heeft zelfvertrouwen, durft zich te laten zien, beleeft een leuke tijd op school en heeft plezier in leren.

De voordelen van Remedial Teaching Rokkeveen

Elke basisschool biedt passend onderwijs naar beste vermogen. Remedial Teaching Rokkeveen ontzorgt de leerkracht echter als het gaat om het begeleiden van een kind met (ernstige) leer- en/of gedragsproblemen.

Hier ligt namelijk ons specialisme:

  • onze opleidingen: Pabo, Master SEN, de opleiding tot gedragsspecialist en vele verschillende bij- en nascholingscursussen op het gebied van lees- en spellingproblemen en dyslexie, rekenproblemen, dyscalculie en gedrag. Zo kijken wij naar de achterstand in de leerstof, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
  • werkervaring: 12 jaren leerkracht, waarvan 8 jaar intern begeleider in het basisonderwijs en dus bekend met de werkwijze voor zorgleerlingen binnen Passend Onderwijs
  • een uitgebreide expertise en ervaring in de voorkomende leerproblemen, waardoor we ondersteunend en ontlastend voor de leerkracht zijn waar het gaat om een leerling met een arrangement. Bovendien bieden wij hulp bij eventuele handelingsverlegenheid in de klas
  • wij kunnen via diagnostische gesprekken en toetsen het startniveau bepalen van het kind en op basis daarvan een handelingsplan opstellen met SMART-doelen. Tijdens het begeleidingstraject blijven wij het proces monitoren en reflecteren en voeren we aanpassingen door waar nodig. Deze analytische/diagnostische vorm van werken zorgt dat wij het leerproces van het kind kunnen ombuigen
  • wij werken met een uitgebreide orthotheek met remediërend materiaal voor rekenen en taal
  • wij hebben ruime ervaring met de begeleiding van zorgleerlingen voor een korte of langere periode
  • door het bieden van kwaliteit, maatwerk en continuïteit bespaart de school kosten, omdat de behandeling efficiënter wordt ingezet en daardoor minder lang duurt.

Wij zorgen bovendien voor korte communicatielijnen met school. Het schoolteam kent het kind immers goed. Zo kunnen wij het aanbod goed afstemmen en bijstellen. Door ieders specifieke expertise en goed overleg leren we van elkaar en kunnen we de leerling nog beter vooruit helpen.

Remedial teaching is ervoor gemaakt om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Tenslotte is de schooltijd een van de leukste periodes van het leven! Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Vraag jij je dus af hoe wij jouw kind of leerling vooruit helpen kunnen? Neem dan contact met ons.