Wat betekent remedial?

Remedial is een woord uit de Engelse taal en betekent herstel of verbeter. Een remedial teacher is een leerkracht die werkt met kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben. In de basisschool gaat het meestal om taal en rekenen. De remedial teacher werkt aan de verbetering of het herstellen van de kennis van de leerling