Wat is een remedial teacher?

Een professioneel remedial teacher (RT’er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht (PO of VO) en heeft zich gespecialiseerd als Master SEN (Special Educational Needs). Het beroep van remedial teacher is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich remedial teacher noemen en als zodanig aan de slag gaan. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers was in 1995 de eerste vereniging in het onderwijs die een eigen beroepsprofiel en een gedragscode opstelde.