Wat is de taak van een remedial teacher?

Een remedial teacher kijkt naar de oorzaak van de leerachterstand en bouwt de kennis op vanaf het moment dat een leerling moeilijkheden tegenkomt. Een RT’er kijkt hoe het kind leert en bouwt de basis spelenderwijs uit op de manier die bij het kind past.