Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Remedial Teaching Rokkeveen

Met een fijne schooltijd bouwt een kind aan zijn groei, zijn eigenwaarde en zijn ontwikkeling voor de toekomst.

Je wilt jouw kind of leerling de beste basis meegeven. Als hij (of zij) om welke reden dan ook een achterstand oploopt in de aangeboden lesstof, zoekt de remedial teacher naar een manier om het kind weer vooruit te helpen.

Dat is precies waarmee wij ons bezighouden bij Remedial Teaching Rokkeveen. Of een kind nou extra ondersteuning nodig heeft met taal of rekenen, dyslexie of dyscalculie geconstateerd is of hij (of zij) door andere omstandigheden een achterstand oploopt, hij wil hetzelfde kunnen als zijn klasgenoten! Een kind dat mee kan komen, groeit. Hij heeft zelfvertrouwen, durft zichzelf te zijn, beleeft een leuke tijd op school en heeft lol in leren.

 

Boekenkast

Remedial Teaching basisschoolleerlingen

Rekenen, begrijpend en technisch lezen, grammatica, spellen, werkwoordvervoeging en interpunctie. Ze geven een kind een stevige basis, maar het vraagt ook veel van hem en het leerproces verloopt niet altijd vlekkeloos. Als een kind daarin stagneert, schieten wij te hulp. Wij kijken naar de oorzaak van de achterstand en bouwen de kennis op vanaf het moment dat jouw kind of leerling moeilijkheden tegenkomt. We onderzoeken hoe het kind leert en bouwen de basis spelenderwijs uit op de manier die bij hem past. Zo zorgen wij dat het kind weer goed mee kan komen met de lesstof.

 

Logo rtr

 

Kantoorruimte

Remedial Teaching middelbare scholieren

Op de middelbare school worden andere vaardigheden van jouw kind gevraagd. Dat gaat het ene kind gemakkelijker af dan het andere. Wij helpen het kind leren leren, waardoor hij de lesstof gemakkelijker tot zich neemt. Daarnaast bieden wij extra ondersteuning bij de verplichte rekentoets, bij een vermoeden van dyslexie en moeilijkheden met grammatica en werkwoordvervoeging. Wij helpen het kind verder te komen, zodat hij de leerstof gemakkelijker aankan en hij zijn kans op overgaan en slagen vergroot. Onze kennis, ervaring en armslag als remedial teacher zijn groot. Remedial teaching is ervoor gemaakt om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Tenslotte is de schooltijd een van de leukste periodes van het leven. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

 

boekenplanken

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -